Jako koordynatorka, pomysłodawczyni lub współtwórczyni realizowałam projekty edukacyjne, artystyczne, społeczne i naukowe

ZREALIZOWANE PROJEKTY

2021

The Leverhulme Center for the Future of Intelligence, University of Cambridge

Międzynarodowa konferencja naukowa „Digital (Im)mortality: Philosophy, Ethics and Design”. Zadania: współtwórczyni koncepcji merytorycznej (razem z doktorem Stephen Cavem), koordynatorka wydarzenia oraz moderatorka jednego z paneli dyskusyjnych (Design for Digital Immortality).

Strona wydarzenia

2020

2020 Indywidualny grant ETIUDA 8 nr UMO-2020/36/T/HS2/00010, Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy: „Nieśmiertelność. Technokulturowe strategie współczesności”. Celem jest opisanie oraz zanalizowanie związków i zależności między nowymi sposobami rozumienia pojęcia ludzkiej nieśmiertelności a zaawansowanymi technologiami (przede wszystkim sztuczną inteligencją) i wynikających z nich przemian społeczno-kulturowo ostatnich dwóch dekad. W ramach grantu nawiązałam współpracę z Leverhume Center for the Future of Intelligence działającym na Uniwerytecie w Cambridge, a moim naukowym opiekunem jest doktor Stephen Cave.

Streszczenie projektu

ncn

2015

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Mona Muzeum Sztuki Najnowszej

Projekt: „Nie!śmiertelność. Konteksty kulturowe i technologiczne”. Interaktywna wystawa prezentująca wyniki mojej rocznej pracy badawczej dotyczącej cyfrowej aktywności po śmierci, wystawa realizowana była ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zadania: przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz projektu wystawienniczego.

uap

2013

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin”

Projekt: „SZAL Szamocińska Akademia Liderek”. Zadania: wykładowczyni i trenerka z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych i artystycznych.

szamocin

2013-2014

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji/ Dom Mediacyjny Antoszek & Kamińska

Projekt: 'Mind maps as tools supporting adult literacy learning. Developing modern method’. Międzynarodowy warsztat skierowany do edukatorów osób dorosłych, realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach europejskiego programu GRUNDTVIG. Zadania: współautorka koncepcji merytorycznej oraz materiałów edukacyjnych; swoje kompetencje w zakresie edukacji osób dorosłych rozwijałam także, biorąc udział w międzynarodowym warsztacie 'Theater as a tool for relationship in the literacy of adults’ organizowanym przez Associazione Nuovi Linguaggi we Włoszech.

grundtvig

2011 - 2013

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

Projekt: „Bohaterowie, których nie ma”. Zadania: kuratorka i koordynatorka (wraz z Angeliką Topolewską) autorskiego projektu artystyczno-naukowego „Bohaterowie, których nie ma” realizowanego w ramach czwartej edycji festiwalu Nowa Siła Kuratorska, odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie koncepcji projektu, pozyskanie partnerów merytorycznych i finansowych projektu (Centrum Kultury i Sztuki w Koninie), promocję i organizację wydarzenia, a także jako producentka odpowiedzialna za organizację premierowego performansu/wernisażu Oskara Dawickiego.

konin

2012

Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy

Projekt: „Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA”. Zadania: koordynatorka projektu, odpowiedzialna za współtworzenie koncepcji merytorycznej i programowej pierwszego w Polsce ośrodka rezydencjalnego dla artystów i twórców niezależnych, działania promocyjne, pozyskiwanie partnerów i sponsorów, pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania.

scena-robocza-poznan