Jako koordynatorka, pomysłodawczyni lub współtwórczyni realizowałam projekty edukacyjne, artystyczne, społeczne i naukowe

ZREALIZOWANE PROJEKTY

2024-2026

Schmidt Sciences AI2050 Early Career Fellow

'Imaginaries of Immortality in the Age of AI: An Intercultural Analysis’

Principal Investigator

In recent years, the impact of AI on our attitudes to death and immortality have gained immense significance across technological and economic domains. While the design and implementation of systems promising a digital afterlife can have far-reaching global consequences, they are currently discussed almost exclusively within an Anglophone Western context. Katarzyna Nowaczyk-Basińska’s AI2050 project aims to investigate perceptions of digital immortality in three eastern countries assessing their alignment with local interests and exploring diverse cultural imaginaries related to AI-driven immortality concepts. It will conduct three intercultural workshops with experts and non-experts to frame digital immortality within a context of diversity.

More information

2021

The Leverhulme Center for the Future of Intelligence, University of Cambridge

Międzynarodowa konferencja naukowa „Digital (Im)mortality: Philosophy, Ethics and Design”. Zadania: współtwórczyni koncepcji merytorycznej (razem z doktorem Stephen Cavem), koordynatorka wydarzenia oraz moderatorka jednego z paneli dyskusyjnych (Design for Digital Immortality).

Strona wydarzenia

2020

2020 Indywidualny grant ETIUDA 8 nr UMO-2020/36/T/HS2/00010, Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy: „Nieśmiertelność. Technokulturowe strategie współczesności”. Celem jest opisanie oraz zanalizowanie związków i zależności między nowymi sposobami rozumienia pojęcia ludzkiej nieśmiertelności a zaawansowanymi technologiami (przede wszystkim sztuczną inteligencją) i wynikających z nich przemian społeczno-kulturowo ostatnich dwóch dekad. W ramach grantu nawiązałam współpracę z Leverhume Center for the Future of Intelligence działającym na Uniwerytecie w Cambridge, a moim naukowym opiekunem jest doktor Stephen Cave.

Streszczenie projektu

ncn

2015

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Mona Muzeum Sztuki Najnowszej

Projekt: „Nie!śmiertelność. Konteksty kulturowe i technologiczne”. Interaktywna wystawa prezentująca wyniki mojej rocznej pracy badawczej dotyczącej cyfrowej aktywności po śmierci, wystawa realizowana była ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zadania: przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz projektu wystawienniczego.

uap

2013

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin”

Projekt: „SZAL Szamocińska Akademia Liderek”. Zadania: wykładowczyni i trenerka z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych i artystycznych.

szamocin

2013-2014

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji/ Dom Mediacyjny Antoszek & Kamińska

Projekt: 'Mind maps as tools supporting adult literacy learning. Developing modern method’. Międzynarodowy warsztat skierowany do edukatorów osób dorosłych, realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach europejskiego programu GRUNDTVIG. Zadania: współautorka koncepcji merytorycznej oraz materiałów edukacyjnych; swoje kompetencje w zakresie edukacji osób dorosłych rozwijałam także, biorąc udział w międzynarodowym warsztacie 'Theater as a tool for relationship in the literacy of adults’ organizowanym przez Associazione Nuovi Linguaggi we Włoszech.

grundtvig

2011 - 2013

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

Projekt: „Bohaterowie, których nie ma”. Zadania: kuratorka i koordynatorka (wraz z Angeliką Topolewską) autorskiego projektu artystyczno-naukowego „Bohaterowie, których nie ma” realizowanego w ramach czwartej edycji festiwalu Nowa Siła Kuratorska, odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie koncepcji projektu, pozyskanie partnerów merytorycznych i finansowych projektu (Centrum Kultury i Sztuki w Koninie), promocję i organizację wydarzenia, a także jako producentka odpowiedzialna za organizację premierowego performansu/wernisażu Oskara Dawickiego.

konin

2012

Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy

Projekt: „Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA”. Zadania: koordynatorka projektu, odpowiedzialna za współtworzenie koncepcji merytorycznej i programowej pierwszego w Polsce ośrodka rezydencjalnego dla artystów i twórców niezależnych, działania promocyjne, pozyskiwanie partnerów i sponsorów, pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania.

scena-robocza-poznan