Alternative Visions for the Digital Afterlife: An Exercise in Speculative Design Ideation (w przygotowaniu)

Nowaczyk-Basińska, K., Hollanek, T., Special Issue of “Mortality”

Exploring the Immortological Imagination: Advocating for a Sociology of Immortality (w przygotowaniu)

Nowaczyk-Basińska, K., Kiel, P., Special Issue of “Social Sciences”

Griefbots, Deadbots, Postmortem Avatars: On Responsible Applications of Generative AI in the Digital Afterlife Industry (w przygotowaniu)

Hollanek, T., Nowaczyk-Basińska, K., CHI’2024

Ever After? On the Sustainability and Maintenance of Postmortem Avatars (w przygotowaniu)

Hollanek, T., Nowaczyk-Basińska, K., [in] Intelligence and Sustainability (Ed. C. Haramia, M. Aimee)

Book review: Remember Me: Memory and Forgetting in the Digital Age

Nowaczyk-Basińska, K., Remember Me: Memory and Forgetting in the Digital Age, Memory Studies, nr 1-9, 2022.

What Do We Talk About When We Talk About Queer Death? Theories and Definitions.

Nowaczyk-Basińska, K., MacCormack, P., Radomska, M., Lykke, N., Hillerup Hansen, I., Olson, P., & Manganas, N., „Whatever. A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies”, 4: 675-702, 2021.

Let’s talk about (digital) death

K. Nowaczyk-Basińska, S. Cave, „Nature Machine Intelligence”, 2: 730, 2020.

Klon umysłu, sobowtór, umysłowy bliźniak? Nieśmiertelność jako nieludzki inny

„Przegląd Kulturoznawczy”, 1(35):33-47, 2018.

Krionika: nieśmiertelność jako performans językowy

„Didaskalia. Gazeta Teatralna”, 143: 63-72, 2018.

Obowiązek wskrzeszania? Nikołaj Fiodorow i współczesne projekty technologicznego uobecnienia po śmierci

„Kultura – Media – Teologia”, 28: 74-89, 2017.

Nieśmiertelność – nowy performans kulturowo-technologiczny

[w:] Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa ( red.) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo LIBRON, s. 63-82, 2016.

Nieśmiertelność – nowy performans kulturowy?

„Didaskalia. Gazeta Teatralna”, 130: 42-48, 2015.

Karnawalizacja martwego ciała

„Fragile. Pismo Kulturalne”